Політика конфіденційності

1. Основні поняття

  • Сайт – розташований в мережі інтернет за адресою: https://xn-d1acha7alfgc.xn-j1amh/ (https://спиидтест.укр/).
  • Контакти для зв’язку з Адміністрацією Сервісу (Сайту) – сторінка контактів.
  • Форма зворотнього зв’язку – спеціальна форма, в якій Користувач розміщує свою персональну інформацію та повідомлення з метою передачі даних та спілкування з Адміністрацією Сайту.
  • Користувач – фізична або юридична особа, яка розмістила свою персональну інформацію за допомогою Форми зворотного зв’язку, віджеті, полі підписки або у Коментарі на сайті з метою передачі даних та інформації іншим користувачам та Адміністрації Сайту.

2. Загальні положення

2.1. Ця Політика конфіденційності є офіційним типовим документом Адміністрації Сайту та визначає порядок обробки та захисту інформації про фізичних та юридичних осіб, які використовують будь-яку форму заповнення персональних даних користувачами на Сайті.
2.2. Метою цієї Політики конфіденційності є забезпечення належного захисту інформації про Користувача, у тому числі його персональних даних від несанкціонованого доступу та розголошення.
2.3. Відносини, пов’язані зі збиранням, зберіганням, розповсюдженням та захистом інформації про користувачів регулюються цією Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.
2.4. Редакція Політики конфіденційності, що діє, є публічним документом, розроблена Адміністрацією Сайту і доступна будь-якому Користувачеві мережі інтернет на даній сторінці з відповідною адресою (url).
2.5. Адміністрація Сайту має право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності без особистого повідомлення Користувачів.
2.6. При внесенні змін до Політики конфіденційності Адміністрація Сайту повідомляє про це Користувача шляхом розміщення нової редакції Політики конфіденційності на Сайті https://спиидтест.укр/.
2.8. Використовуючи форму зворотнього зв’язку або форму коментаря, віджету та поля підписки, користувач висловлює свою згоду з умовами цієї Політики конфіденційності.
2.9. Адміністрація Сайту не перевіряє достовірність інформації, що отримується (збирається) про Користувача.

3. Умови та цілі збору та обробки персональних даних користувачів

3.1. Персональні дані Користувача такі як: ім’я, e-mail, номер телефону, IP-адреса та ін., передаються Користувачем Адміністрації Сайту за згодою Користувача.

3.2. Передача персональних даних Користувачем Адміністрації Сайту через Форму зворотнього зв’язку, віджет, поля підписок або Коментар означає згоду Користувача на передачу його персональних даних.

3.3. Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувача, його персональні дані, такі як: ім’я, e-mail та ін., а також додаткову інформацію про Користувача.

3.4. Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

а) законності цілей та способів обробки персональних даних та сумлінності;

б) відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним та заявленим при зборі персональних даних;

в) відповідності обсягу та характеру оброблюваних персональних даних способам обробки персональних даних та цілям обробки персональних даних;

г) неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, які містять персональні дані.

3.5. Адміністрація Сайту здійснює обробку персональних даних Користувача за його згодою з метою надання послуг, що пропонуються на Сайті.

4. Зберігання та використання персональних даних

Персональні дані Користувача зберігаються виключно на електронних носіях і використовуються тільки за призначенням, зазначеним у пункті 3 цієї Політики конфіденційності.

5. Передача персональних даних

5.1. Персональні дані Користувача не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цією Політикою конфіденційності, зазначених у Згоді з розсилкою, якщо така є.

5.2. Надання персональних даних Користувача на запит державних органів, органів місцевого самоврядування здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

6. Терміни зберігання та знищення персональних даних

6.1. Персональні дані Користувача зберігаються в електронному вигляді на веб-сайті безстроково.
6.2. Персональні дані Користувача знищуються за бажання самого користувача на підставі його звернення або з ініціативи Адміністратора сайту без пояснення причин шляхом видалення Адміністрацією Сайту інформації, розміщеної Користувачем.

7. Права та обов’язки користувачів

Користувачі мають право на підставі запиту отримувати від Адміністрації Сайту інформацію щодо обробки його персональних даних.

8. Заходи захисту інформації про користувачів

Адміністратори Сайту вживають технічних та організаційно-правових заходів з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій.

9. Звернення користувачів

9.1. Користувач має право надсилати Адміністрації Сайту свої запити щодо використання/видалення його персональних даних, передбачені п.3 цієї Політики конфіденційності у письмовій формі за електронною адресою, зазначеною у п.1.

Персональні дані та інша інформація про Користувача, який направив запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше як для відповіді на тему отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством України.